překlady polština - menu

Co pro Vás mohu udělat

Běžné překlady

Překlady běžných textů bez odborné terminologie.

- dopisy, e-maily
- firemní korespondence
- životopisy
- články
- reklamní, propagační a marketingové materiály
- letáky, katalogy, příručky
... prostě vše na co si vzpomenete ☺

Soudní překlady

Soudně ověřené překlady jsou překlady se soudní doložkou (tj. překlady s kulatým razítkem). Ověřený překlad vyžadují zvláště úřady a státní instituce: matriky, soudy, univerzity, finanční úřady…atd. Dále soukromé nebo polostátní společnosti: banky, pojišťovny…atd.

- rodné, oddací, úmrtní listy
- notářské zápisy
- soudní žaloby, rozsudky a odvolání
- diplomy, vysvědčení, potvrzení o studiu
- zakladatelské listiny
- průkazy totožnosti
- obchodní smlouvy
- osvědčení, certifikáty
- prohlášení o shodě
- plné moci
- výpisy z obchodního a trestního rejstříku
- překlady pro státní správu
- potvrzení pro finanční úřady
- apostily
- stanovy
- společenské smlouvy
- pracovní smlouvy
- živnostenské listy
- potvrzení pro finanční úřady (např. osvědčení o registraci k daním)
... a mnoho dalších

Jako soudní tlumočník (jmenovaný Krajským soudem v Ostravě) svým podpisem, razítkem a tlumočnickou doložkou stvrzuji, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny.

Odborné překlady

Překlady, které vyžadují specifickou odbornou terminologii.

- technické překlady z oblasti stavebnictví, průmyslu, , elektrotechniky, IT a telekomunikace, ekologie….atd.
- technické manuály, návody, příručky, normy….atd.
- technické zprávy, certifikáty, normy ISO
- bezpečnostní listy
- obchodní a ekonomické texty
- zadávací dokumentace, obchodní nabídky
- překlady dokumentů EU
- překlady internetových stránek
- umělecké texty
- další obory: právo, zemědělství, gastronomie, doprava, společenské vědy, kultura a umění
... a jiné

Expresní překlady

Neověřené nebo ověřené překlady textů vypracované v tentýž den nebo do 24 hodin.

- expresní překlady se řeší individuálně
- zde je třeba počítat s příplatkem za rychlost

Další služby

- překlady internetových stránek
- správa terminologie firmy nebo úřadu
- telefonické konzultace
- poradenství u jazykových projektů
- korektury polských a českých textů